Címlap Településünkről A település története

A település története

Tiszanána története

Tiszanána község - amelyet elsõ izben IV. Béla király 1261-ben kelt oklevele említ, akkor még az Apocz nemzettség birtokainak szomszédjaként-, a XVIII. századig közvetlenül a Tisza partján feküdt, állandó árvíz veszély által fenyegetve. A folyó mentén a történelem elõtti korokban különbözõ népek telepedtek le, hosszabb, rövidebb idõre. Aztán szkíták, kelták éltek itt évszázadokon át, majd szarmaták, jazigok, s Attila hunjai. Úgy szólnak a mondák, hogy maga a király is innen, a Közép-Tisza vidékérõl irányította hatalmas birodalmát.

Attila halála után következtek a gepidák,az avarok, a bolgárok, a szlávok, akiknek maradékai -bár késõbb beolvadtak a 896 táján érkezõ nomád magyar törzsekbe.

A hagyomány szerint Szent László király adományozta Nánát az egri püspökségnek, amelynek 1804-ig maradt birtokában, majd a szatmári püspökség tulajdonába került. Az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzékben tehát, Nánaként fordul elõ, az egri püspökség 1483-1494. évi számadáskönyveiben azonban - magkülönböztetésként a többi hasonló községtõl -Tyzanana néven szerepel.

Érdekes adat, hogy az 1546. évi összeírás szerint tíz jobbágytelek van a faluban, három évvel késõbb pedig nyolc adókötelest, hét elszegényedettet, kettõ elhagyottat, és két újonnan települt telket regisztráltak.

Sokat szenvedett e vidék a török pusztításoktól. A janicsárok nemcsak állatot, de a rabláncokon embereket is hajtottak a török tartományok felé. Nem csoda, hogy Eger várának 1552-es ostroma után, az 1554-es adóösszeírás szerint a település teljesen elpusztult. Amit le lehetett rombolni, azt a hóditani akarók lerombolták. Ami fölött itt sem tudtak gyõzni, ugyanúgy, mint csillagpéldaképpé váló hõsök esetében, az a szülõföldhöz való ragaszkodás volt.

Ebbõl a korszakból számtalan település neve ismeretes, amely végkép lekerült a térképekrõl. Ám Nánát újraépítették lakói. Alig telik el tíz esztendõ, s már ismét tíz porta áll a romok fölött.

A falu a XVII. században Török János és Kürthy Gyögy birtokába kerül. Valószinûleg azanban hamarosan visszakapja az egri püspökség, mivel a XVIII. században a község áttelepítését a folyópartról a biztonságosabb területekre már gróf Eszterházy Károly egri püspök rendeli el. /a régi helyet ma is Ó-nánának nevezik./

1770-1776 között belakják a tiszanánaiak által használt Kömlõ pusztát. A föld nélkül maradtak közül 102 család elköltözött. Az elvándoroltak helyébe zömébe katolikus lakosság telepedett le.

A század végén Ulrich János püspöki jószágkormányzó mintegy száz düledezõ házat leromboltatott. Új utcasorok kijelölésével és azonos méretû telkek kimérésével /szám szerint 259 / végrehajtotta a község belterületének átrendezését. Elrendelte, hogy minden jobbágy , még a negyedtelkes is nyers vagy égetett téglából két kényelmes szobát építsen s akik erre nem voltak képesek, azokat leszorította nyolcadtelkesekké. Igy nyert a falu belsõsége szabályosabb alakot.

A község 1804-ben az újonnan felállított szatmári püspökség birtokába jutott. Lélekszáma 1787-ben 2054 fõ . Amikor 1805 után a szatmári püspökség lett a birtokos, majorsági szántógazdálkodást nem épített ki hanem a majorüzem továbbra is állattartásból, juhászatból állt. A XIX. század elsõ felében a helybeli katolikus lelkész egy kis kórházat állított fel, az urasági tisztilak mellett felépült a tiszanánai uradalom központi tömlöce.

A szatmári püspökség 1848-ig volt Tiszanánán földesuri joga, késõbb már csak a helység legnagyobb birtokosa.

Tiszanánát több izben igy 1830-ban, 1855-ben, 1876-ban, 1879-ben, 1888-ban árvíz öntötte el.

A református templom 1752-ben épült. A katolikus templomot Galántai gróf Eszterházy Károly egri püspök építette 1788-ban.

A századfordulón lakóinak száma 4.755 fõ, ebbõl 2.822 római katolikus, 1840 református 93 fõ görög katolikus, izraelita, ágostai hitvallásu.

Tiszanána. A név elsõ fele a Tisza közelségére utal, a Nána pedig eredetileg puszta személynév volt.

A településhez tartozik a Tisza mellett fekvõ üdülõterület, Dinnyéshát. Csónakkikötõje több száz vízijármü befogadására alkalmas. A kikötõ közelében szabadvízû strand található. 

Sablonválasztó

Akadálymentes színséma

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Ma 2018. augusztus 21., kedd, Sámuel és Hajna napja van. Holnap Menyhért és Mirjam napja lesz.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Tiszanánát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.

Hirdetések

Kiemelt weblapok:
"Adj vért és ments meg három életet!"
Évente közel fél millió beteg embertársunk vár segítséget.
Letölthető weblap sablonok
A weblapsablonok.com oldal kiemelt forrása a minőségi weboldal sablonoknak.
Magyar Vöröskereszt
Adományozzon a Magyar Vöröskeresztnek!
Keresőszolgálat
A Vöröskereszt segítséget nyújthat Önnek családtagjai keresésében.
Hitel ügyintézés
Túl magas a törlesztőrészlet? Pénzre van szüksége?
IT-NAV Hungary
Honlapszerkesztés Weblapkészítés, akár díjmentesen is! Kereső marketing, tárhely, tejleskörű szolgáltatás!