Kedves Horgásztárs!

Üdvözöljük a Tisza-tavon. A tározó halállománya változatos és jelentős nagyságú, a fogási statisztikák is ezt bizonyítják.

A halállomány védelme, őrzése és gyarapítása, a halasítások, valamint a vízi és vízparti környezet megóvása, fenntartása tetemes költségbe kerül a hasznosítónak, melyet a területijegy-bevételből és más forrásokból valósít meg. Számítunk segítő magatartására, a tározó partjai, szigetei tisztaságának és környezetének megóvására. A horgászrend egyes előírásai korlátozó jellegűek, ezeknél külön megértésére is igényt tartunk, mert a környezet, a természet védelme segít megőrizni a sajátos élővilágot, és ezen belül a halállománynak ívó- és ivadéknevelő területeit, ezáltal előremutatóan biztosítani a horgászati lehetőségeket. Kérjük ezért, hogy a horgászatra vonatkozó előírásokat a gondok megelőzése érdekében szíveskedjék áttanulmányozni, és az előírások betartására ügyelni. Horgászatához kedvező vízjárást, jó horgászidőt és kellemes szórakozást kívánunk!

A Tisza-tavi területi engedélyeket a tavon érdekelt horgászegyesületeknél, megyei, területi szövetségeknél lehet beszerezni, ezen kívűl megvásárólhatók a következő jegyforgalmazóknál: Godó Ferencné Tiszanána Benzinkút ; Bernáth János Sarud Kossuth 3. ; Sipos Zoltánné Horgászbolt Kisköre Széchenyi 27.;

Az engedély érvényes:

I. A Kiskörei-duzzasztómű és a 440 fkm között a Tisza és a tározó területére; az Eger-patakra a Borsodivánka és Négyes községeket összekötő közúti hídjáig; a Tisza-tó körüli szivárgó árkokra. Az engedély nem érvényes a Laskó patakra és szivárgójára.

II. A Jászsági-főcsatornán a víztározó töltésében lévő zsiliptől a Kál-Kisköre közötti vasúti hídig; a Nagykunsági-főcsatornán a tározó töltésében lévő vízkivételi zsilip alatti kerítéssel lezárt terület végétől az abádszalóki vasútállomás közelében lévő Abádszalók és Tiszabura helységek közötti országút hídjáig.

III. A Hortobágyi Nemzeti Park területén – annak igazgatósága által előírt, következő természetvédelmi korlátozásokkal:

a.) A Tisza-tó északi része természetvédelmi oltalom alatt álló régiójának határai: a 33-as főközlekedési út Poroszlót Tiszafüreddel összekötő szakaszától a Tisza 440 fkm-ig a folyótól keletre és nyugatra eső védtöltések közötti terület. Ezen területen – a Tisza és a IX-es öblítőcsatorna kivételével – tilos a motorcsónakos közlekedés. A kijelölt tilalmi (rezervátum) területen fekvő Kerek-tó, Hordódi-Holt-Tisza, Háromágú vízrészeken egész évben tilos a belépés, ott-tartózkodás, következésképpen a horgászat és a halászat is. A Nyárád-ér, Eger-patak vonala, az 57, 58, 59-es alappontok által meghatározott vonal, illetve a 33-as főút a Tisza és a IX-es öblítőcsatorna által határolt területen február 1-től június 15-ig tilos a belépés, az ott-tartózkodás és a horgászás. Június 15-től a közlekedés csak robbanómotor nélkül hajtott (elektromos vagy evezős) csónakkal engedélyezett.

b.) A Tisza-tó déli részén található természetvédelmi oltalom alatt álló terület határai: a Tisza jobb partja, az V-ös öblítőcsatorna (Aranyosi-öblítő), valamint egyenes vonal mentén a Kozma-fok, a Balázs-fok és a Kis-Tisza által határolt terület. Ezeken a területeken csak a 4 kW teljesítményt meg nem haladó belső égésű motorral hajtott csónak és kishajó közlekedhet, kivéve a védelem alá került Óhalászi Holt-Tisza, Porong-tava, Ispán-tava, Hód, Gaznyilas és Partos fenék, ahol robbanómotoros csónak használata szintén tilos.

c.) Az a) és b) pontokban meghatározott területek látogatható részein is tilos:

– a sátorozás, a kempingezés, a tűzgyújtás és a növényzetirtás;

– a természetvédelmi oltalom alatt álló állatok szaporodási helyét, illetve a madártelepeket 200 méternél jobban megközelíteni, a védett hínárnövényekből álló hínármezőket (tündérfátyol, tündérrózsa) károsítani, azokon keresztül vízi járművel közlekedni;

– engedély nélkül horgászstéget elhelyezni (az engedély nélkül kihelyezettek elbontását a természetvédelmi hatóság kezdeményezi).

d.) Természetvédelmi oltalom alatt álló fajok veszélyeztetése esetén a terület bármely részén – szükség szerint – térben és időben természetvédelmi korlátozás rendelhető el a jogszabályok szerint.

e.) Szemetelni, illetve szemetes helyen horgászni tilos! A szemetes helyen horgászótól a területi engedély bevonható, illetve a természetvédelmi hatóság helyszíni bírságot szabhat ki.

IV. További rendelkezések:

1.) A január 1. és február 28., valamint a december 1. és 31. közötti téli hónapokban tilos a horgászat a Tisza folyó következő szakaszain: a 405-410, 416-420 (beleértve az eredeti ágat is), a 422-423, 426-428, 432-435 fkm táblák közötti szakaszon.

2.) A vízügyi szervek által meghatározott üzemi területeken horgászni és tartózkodni tilos. Ilyen a téli kikötő és általában a műtárgyak 50 méteres körzete, a főmű felvizén 300 méter, a Nagykunsági-főcsatornán a vízkivételi mű kerítéssel lezárt és a Jászsági főcsatornán a vízkivételi műtől számított 50 méteren belüli területe.

3.) A gáton közlekedő horgászok ellenőrzés esetén a vízügyi szolgálat munkatársainak kötelesek felmutatni gátközlekedési engedélyüket. Ezek (napi, heti, éves) a tározó környéki horgászegyesületi irodákban, horgászboltokban és csónakkikötőkben szerezhetők be. Nem érvényesek a II-III. fokú árvízvédelmi készültség esetén. A gáton megállni és parkolni csak a töltéskoronán szabad úgy, hogy egy másik jármű biztonságosan el tudjon haladni az álló jármű mellett.

4.) A parti nádsávot, valamint fűzsávot (biológiai védelem), a partvédő közművet megbontani, megrongálni; a partvédő mű mögötti (feltöltött) terület védelmét biztosító növényzetet eltávolítani, irtani, gyéríteni nem szabad.

5.) 14 éven aluliak csónakból csak felnőtt személy felügyeletével horgászhatnak.

6.) Felnőtt horgász egyidejűleg 2, ifjúsági 1 bottal horgászhat.

7.) Tilalmi idők, méret és naponta kifogható mennyiségre vonatkozóan a következő szabályok érvényesek:

Halfaj Tilalmi idő Legkisebb kifogható méret

Csuka II.15. – III.31. 40 cm

Süllő III.1. – IV.30. 30 cm

Kősüllő III.1. – V.31. 20 cm

Balin III.1. – IV.30. 40 cm

Kecsege III.1. – V.31. 45 cm

Ponty V.2. – VI.15. 30 cm

Márna V.2. – VI.15. 40 cm

Harcsa 10 kg alatt V.2. – VI.15. 50 cm

Amur – 40 cm

Felnőtt területi engedély birtokában a felsorolt védett halakból naponta összesen 5 db fogható, egy halfajból azonban legfeljebb 3 db. (Tehát fogható pl. 2 db ponty, 1 db süllő és 2 db csuka, vagy 3 db balin, 1 db amur és 1 db harcsa.) Ifjúsági engedély birtokában naponta összesen 3 db, egy halfajból legfeljebb 2 db fogható.

8.) A fogási naplóba a méretkorlátozással védett halat a fogást követően azonnal, az egyéb halakat a vízpart elhagyása előtt kell bejegyezni.

9.) A haljelölés a halgazdálkodási munkát segíti. Jelölt halról a jelet akkor szabad levenni, ha az a méretet eléri. Ellenkező esetben a jel számát kérjük feljegyezni és a fogott halat kíméletesen visszaengedni. A leolvasott számot, illetve a levett jelet, a fogás helyét, idejét, a hal testhosszát, magasságát, súlyát, valamint a horgász nevét és lakcímét tartalmazó feljegyzést a halőrnek kérjük átadni, vagy postán a MOHOSZ-nak megküldeni.

10.) Horgászversenyek alkalmával a versenyre kijelölt part- és vízszakaszokon a verseny időtartama alatt a résztvevőkön kívül a horgászat tilos.

11.) A felsorolt előírások megszegése a hatóságin kívül egyéb eljárást is vonhat maga után. A területi engedélyt már a szabálytalanságot megállapító hivatalos személy elveheti elismervény ellenében. Súlyos esetben az állami horgászjegyet is bevonhatja a halászati hatósághoz történő továbbítás végett.

12.) Az itt nem szabályozott kérdésekben a Horgászat Országos Szabályai az irányadóak