Ezen az oldalon tájékozódhat hivatalunk szervezeti felépítéséről, a szervezeti egységek feladatairól, és az általuk intézett ügyekről és az ügyek leírásáról.

Címe: 3385 Tiszanána, Fő út 108/1.

Tel.: 06/36-566-002

fax: 06/36-366-101

email: tiszanana@tiszanana.hu

Polgármester: Dr. Tóth József

06/30-958-5594

Jegyző: Dr. Joó István

06/30-963-2345

Kirendeltség-vezető: Spisák György


Ügyintézők:

Igazgatási ügyintézők:

Kovács Andrea (06/30-213-3780) vezető tanácsos: titkársági feladatok, adatvédelmi nyilvántartás, állategészségügyi feladatok (méhészek), polgári védelmi, katasztrófavédelmi-honvédelmi feladatok, ügykezelő (iktatás, irattárazás)

Sándor Ferencné (06-30-190-4086) főmunkatárs: szociális igazgatási feladatok (FHT, rendszeres szoc. segély, lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás, önkormányzati segélyezési ügyek előkészítése, szociális étkeztetés, házi szociális gondozás, mozgáskorlátozottak támogatásával kapcsolatos feladatok, hadigondozottak, házipénztár kezelés, esélyegyenlőségi feladatok ellátása, közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés.

Orbánné Fülepi Ágnes (06/30-190-4092)főtanácsos: gyermekvédelmi – gyámhatósági feladatok, hagyatéki ügyintézés, ipari – kereskedelmi hatósági ügyek (működési engedélyek, magánszálláshelyek) adó- és értékbizonyítvány kiállítása.

 

Pénzügyi ügyintézők:

Suba Józsefné (06/30-190-4088) főelőadó:költségvetés előkészítése, pénzügyi beszámolók, mérlegbeszámolók elkészítése, könyvelés, nyilvántartások, pályázatok pénzügyi elszámolása, személyügyi ügyintézés, munkaügyi információs rendszer működtetése, támogatások igénylése, elszámolása, az önkormányzat bérleti szerződéseinek előkészítése, nyilvántartása, vagyonkataszter, szállítói követelések utalása, nyilvántartása, leltározási feladatok, belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok.

Juhász Gáborné (06/30-190-4090) főelőadó: anyakönyvi feladatok, állampolgársági ügyek, ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, helyi adók kivetése, megállapítása, beszedése, nyilvántartása, behajtása, adóigazolások kiállítása, talajterhelési díjak beszedése, adóellenőrzés, termőföld kifüggesztési ügyek.