Ezen az oldalon tájékozódhat hivatalunk szervezeti felépítéséről, a szervezeti egységek feladatairól, és az általuk intézett ügyekről és az ügyek leírásáról.

Cím: 3385 Tiszanána, Fő út 108/1.

Tel.: 06/36-566-002

email: tiszanana@tiszanana.hu

Polgármester: Dr. Tóth József

06/30-958-5594

Jegyző: Dr. Szabó István

0636/566-002

Ügyintézők:

Szutor Szabina (0630/190-4092) titkársági és igazgatási ügyintéző:

 • Titkársági feladatok
 • Általános igazgatási feladatok (talált tárgyak, közbiztonsági referensi feladatok, választásokkal kapcsolatos feladatok, statisztikai adatszolgáltatás, fúrt és ásott kutak engedélyezési eljárása)
 • Képviselő-testület és bizottság működésével kapcsolatos feladatok
 • Adóigazgatási feladatok
 • Ipar és kereskedelem és szálláshely szolgáltatási feladatok

Barcsik Éva (06-30-190-4086) szociális igazgatási ügyintéző, főtanácsos:

 • szociális igazgatási feladatok (település támogatási kérelmek, szociális étkeztetés, házi szociális gondozással kapcsolatos ügyek)
 • Az önkormányzat és intézményei, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénztáros feladatai
 • Tüzelőanyag pályázat, Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat és Arany János Tehetséggondozó Programokkal kapcsolatos feladatok
 • Gyámhatósági feladatok
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés, HH és HHH státusz megállapítása
 • Helyi esélyegyenlőségi referens
 • Közfoglalkoztatással kapcsolatos teljeskörű ügyintézés

Dányi-Hegyi Terézia (06-30-230-9024) pénzügyi ügyintéző, főelőadó:

 • Pályázati feladatok
 • Előirányzatokkal kapcsolatos feladatellátás
 • Kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos feladatellátás
 • Követelésékkel kapcsolatos feladatellátás
 • Pénzforgalommal kapcsolatos feladatellátás
 • Pénzforgalomhoz nem kapcsolódó feladatellátás
 • Immateriális javakhoz, tárgyi eszközökhöz, berendezésekhez, felszerelésekhez, készletekhez kapcsolódó feladatok
 • Zárlati feladatok
 • Adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok
 • Személyi juttatásokhoz kapcsolódó feladatok
 • Flotta mobilcsomaggal kapcsolatban felmerülő ügyek

Balázs Lajosné (06-30-190-4088) pénzügyi ügyintéző, főelőadó:

 • Éves költségvetés elkészítése elkészítése, ügyintézése
 • Költségvetési beszámolók és a pénzügyi tárgyú képviselő-testületi előterjesztések összeállítása, ügyintézése
 • Költségvetéssel kapcsolatos pályázatok
 • Állami támogatások ügyintézése
 • Ebr, eadat, önegm információs rendszer kezelése
 • Pénztárforgalom jelentések
 • Számlákkal kapcsolatos ügyintézés
 • Banki átutalások kezelése

Juhász Gáborné (06-30-190-4090) anyakönyvvezető, igazgatási ügyintéző, főelőadó:

 • Pénzügyi érvényesítési és pénztár ellenőrzési feladatok
 • Választások kapcsán a jegyző jogi helyettese
 • Anyakönyvvezetői feladatok
 • Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok
 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok

Molnár Csilla (06-36-566-002) konyhai ügyintéző:

 • Közfoglalkoztatási feladatok
 • Önkormányzati konyha kapcsán ellátandó feladatok
 • Igazgatási feladatok (méhészek nyilvántartása, termőföld kifüggesztési ügyek, TAKARNET program kezelése, ebnyilvántartás, fakivágási engedélyek, építési és bontási engedélyek nyilvántartása, közérdekű bejelentések, állatvédelmi ügyek és panaszok kezelése, birtokvédelmi ügyek)
 • Munkaügyi feladatok