Tisztelt Választópolgárok!

A Helyi Választási Bizottság 2/2010.(VIII.02.) számú határozatával Tiszanána településen a Cigány Kisebbségi Önkormányzati választást 2010. október 3. napjára tűzte ki.

A névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 253
A Cigány Kisebbségi jelöltállítás határideje: 2010. szeptember 3. 16.00 óra.

Jelölés

115/J. §2 (1) A jelölő szervezet bejelentéséhez csatolni kell annak alapszabályát, amely bizonyítja, hogy a törvényben meghatározott feltételnek megfelelően alapszabályában rögzített célja az adott nemzeti vagy etnikai kisebbség képviselete.
(2)    A jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy
a)    a kisebbség képviseletét vállalja,
b)    a kisebbségi közösség nyelvét ismeri-e,
c)    a kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait ismeri-e,
d)    korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkormányzatának tagja vagy
tisztségviselője.
(3)    A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat tartalmát bárki megismerheti.
(4)     A jelölt választójogát a helyi választási bizottság a jelölt lakóhelye szerint
illetékes helyi választási iroda vezetőjének megkeresése útján ellenőrzi, aki tájékoztatja a helyi választási bizottságot, hogy a jelöltként bejelentett  személy szerepel-e a kisebbségi választói jegyzékben.

Önkormányzati képviselő és polgármester választás során a jelöltállítás határideje: 2010. szeptember 3. 16.00 óra.

A névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 1914

A helyi önkormányzati képviselő és polgármester választásról szóló 2010. évi L törvény 9 § (1) bekezdése alapján képviselő jelölt az lehet, akit a névjegyzékbe felvett választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, ehhez minimum 20 db ajánlószelvény szükséges.

9. § (3) bekezdése alapján polgármester jelölt az lehet, akit a településen a választópolgárok legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott, ehhez minimum 60 db ajánlószelvény szükséges.