Tiszanána Község Közszolgálatáért Kitüntető Díj /2004/

B. Kiss János
Tiszanánán született 1938-ban, és 1961-ben kezdte munkáját az általános iskolában képesítés nélküli nevelőként. A tanítás mellett szerezte meg tanári képesítését: 1966-ban mezőgazdasági ismeretek és gyakorlati szakos, 1971-ben pedig történelem szakos diplomát. Precíz, pontos adminisztratív tevékenységének köszönhetően évtizedeken keresztül biztosította tanulóinknak a tankönyveket, intézte a balesetbiztosítási ügyeket, rendezte az iskolai dokumentumokat. A helyi szakszervezet gazdasági ügyeit is évtizedek óta ő intézi. A falu története érdeklődésének középpontjában állt. Élete során nagy mennyiségű helytörténeti anyagot gyűjtött össze. Élénk közéleti tevékenységet folytatott, a választások alkalmával a választási bizottság elnökeként működött közre. Mint hívő katolikus, a falu hitéleti munkájában is részt vesz, mint az egyháztanács tagja. Nevéhez fűződik a plébánia irattárának rendezése is. Nyugdíjba vonulása után is az iskola alkalmazásában állt még, töretlen lendülettel végezve a rá bízott feladatokat.

Hímer Sándorné
az ÁMK volt igazgatója 1994. okt. 6.-tól 2004. aug. 31.-ig irányította folyamatosan a komplex intézményt. Nem csak iskolaigazgató volt, hanem aktív szervezője, irányítója a falu közművelődési életének. Az egri tanárképző főiskola magyar – ének-zene tagozatán végzett és 1974-től tanít a tiszanánai iskolában. 1977-ben az úttörőcsapat vezetője lett, majd 1978 jan. 1-től igazgatóhelyettes lett. 1979-ben kórusvezetői képesítés megszerzése után megalakította a községi vegyes kórust. 1984-ben lett először igazgató, majd 1989 és 1994 között igazgatóhelyettes, aztán ismét az intézmény igazgatói posztjára került. Nevéhez fűződik az Általános Művelődési Központ megalakítása és a zeneiskolai oktatás beindítása Tiszanánán. Oktató-nevelő, irányító és szervező munkáján kívül két választási cikluson keresztül önkormányzati képviselőként aktívan részt vett a falu közéletében is. A nyugdíjas kórussal, – akiknek a mai napig vezetője – komoly sikereket értek el nem csak a megyében, de azon túl is. Számos oklevél és kitüntetés fémjelzi eredményes munkáját.

Nagy Györgyné sz. Galambos Erzsébet
1965 és 1981 között a Petőfi Mg. Szövetkezet dolgozója volt. Azóta, tehát immár több mint 23 éve a tiszanánai Községi Tanács, illetve a jogutód Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselője. Előbb szakmunkás bizonyítványt szerzett, majd érettségi vizsgát tett, 1994 óta pedig közigazgatási alapvizsgával rendelkezik. Jelenleg az Önkormányzat adóügyi előadója. Feladatai közé tartozik az adótörvények és a vonatkozó helyi rendelkezések betartatása, az adószámlák kezelése, hatósági igazolások kiadása, állategészségüggyel kapcsolatos rendeletekből adódó teendők, szabálysértési eljárások lefolytatása és a képviselőtestület hiteles tájékoztatása. Hivatali munkáját több, mint két évtizedes gyakorlattal részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, becsületesen, a jogszabályoknak megfelelően végzi.