Csillik Bertalan, id. (Tiszanána, 1889. dec. 28. – Szeged, 1978. jan. 2.): könyvtáros, irodalomtörténész.

Egyetemi tanulmányait a sárospataki Jogakad.-n kezdte (1909-1913), majd a kolozsvári tudományegy.-en folytatta (1915-1917).

Szegeden 1922-ben doktorált, 1937-ben magántanári vizsgát tett a bp.-i tudományegy.-en. 1921-ig a kolozsvári tudományegy.-en, 1944-ig a szegedi tudományegy.-en volt könyvtártiszt, majd az utóbbi helyen 1951-ig, nyugdíjazásáig könyvtárig.

Az újperzsa irodalomtörténet és az összehasonlító nyelvészet kiemelkedő kutatója volt. Firdauszi, Omar Hajjám, Háfiz életművének kutatása mellett az ősmagyar nyelvrokonság kérdéseit (vogul, osztják, cseremisz, mordvin nyelv) s a m. rovásírást vizsgálta. Több alapvető irodalomtörténeti, nyelvészeti, kultúrtörténeti (pl. Erdély gótikájáról szóló) szakcikk szerzője. – F. m. Omár Khájjám Rubáijjátjának kisebb kéziratai a párisi Bibliothèque Nationale-ban (Szeged, 1933); Umar-i-Khájjám Rubáijjátjának nagy kéziratai a párisi Bibliothèque Nationale-ban (1. köt., London-Szeged, 1934); The real Omar Khayyám (Acta Orient. Hung., 1960. 10.); Omar Khayyám miscellanea (Acta Orient. Hung., 1960. 11.).