Tisztelettel meghívjuk 2004. március 30.-án  9. órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirendek:

1./ A település közrendjének, közbiztonságának helyzete.

2./ Tájékoztató a Polgárvédő Egylet, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a községben működő civil szervezetek munkájáról.

3./ Tájékoztató a szociális, gyermekjóléti, családsegítő tevékenységről.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás, aktív korú rendszeres szociális segély felülvizsgálata.

4./ Rendeletek jogharmonizációs felülvizsgálata az ütemterv szerint (4 rendelet).

5./ ÁMK Alapító Okiratának felülvizsgálata, elfogadása.

6./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.

Dr.Tóth József

polgármester