Zsutai János (Tiszanána, 1840. aug. 15. – Pest, 1871. ápr. 24.): költő.

Debrecenben ref. teológiát végzett, utána 1865-ben tanítói állást vállalt. 1867-ben ittasan belekeveredett egy kávéházi dulakodásba s agyonszúrt egy debreceni polgárt. A börtönből kiszabadulva, 1870-ben Bp.-en írnok lett, de néhány hónap múlva, meghasonulva a világgal, a Dunába ölte magát. A „népnemzeti” iskola stílusjegyeit magukon viselő verseit a debreceni ref. ifjúság adta ki Zsutai János költeményei címmel (Csiky Kálmán életrajzi bevezetőjével, Debrecen, 1872).