Szlávik János tanszékvezető, egyetemi tanár

Személyes adatok: Tiszanána, 1947. augusztus 2.
Gyermek: Péter, 1976

Habilitált doktor (száma: 26/1996. IX. 5.)
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 1997.
Értekezés címe: Gazdasági eszközök lehetőségei és korlátai a környezetszabályozásban

A közgazdaságtudomány kandidátusa fokozat (száma: 10497)
MTA Budapest, 1984. IV. 26.
Értekezés címe: A motorizáció környezeti hatásainak közgazdasági elemzése

Egyetemi doktori fokozat (száma: Á-13/1974-75)
MKKE Budapest, 1974. XII. 13.
Értekezés címe: A környezetvédelem néhány közgazdasági szervezeti problémája, különös tekintettel a nemzetközi együttműködésre

Szakközgazdász diploma (száma: 39-503/75)
Nemzetközi gazdasági szakértő MKKE Budapest, 1997. III. 22.

Egyetemi diploma (száma: 84/1971-72)
MKKE, Budapest, 1972. IX. 30.

Nyelvvizsgák
Orosz (felsőfokú állami nyelvvizsga)
1978. VI. 21. 39/503/75

Angol (kandidátusi nyelvvizsga)
1984. X. 24. 35/1984

Francia (képesítő vizsga)
1965. V. 29. 30/1965

Foglalkozás/beosztás
1997-jelenleg egyetemi tanár, tanszékvezető
BME Környezetgazdaságtan Tanszék
(1997-2001 Környezetgazdaságtan és Jog Tanszék)
1994-1998 nemzetközi és tudományos dékánhelyettes
1989-1997 osztályvezető, Környezetgazdaságtan Osztály
1986-1997 egyetemi docens
1976-1986 egyetemi adjunktus
1972-1976 egyetemi tanársegéd

Jelenlegi kutatási területek
Környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment elméleti és gyakorlati kérdései
A fenntarthatóság eszközei, indikátorai, a fenntarthatóság lokális programja
A környezeti szabályozás közgazdasági összefüggései

Kutatási programok (válogatás)
– 2000-2001 „Local Agenda 21” (A fenntarthatóság lokális programja) Pilot project
Megbízó: BM; KÖM (témavezető)
– 1997-1999 „Technológiai Előretekintési Program” (TEP) OMFB-OM „Természeti és épített környezet védelme és fejlesztése”
(munkacsoport-vezető)
– 1997-1998 MTA-KTM „Magyarország az ezredfordulón – Zöld Belépő”
(résztéma-vezető)
– 1996-1998 UNEP-RISO (Koppenhága) „Economics of Greenhouse Gas Limitation”
(project koordinator)
– 1994-1995 „Climate, Air Polution and Energy in Hungary”
University of Oslo CICERO (résztéma-felelős)
– 1986-1989 „A technológiai fejlődés környezeti hatásainak vizsgálata”
Megbízó: Környezet és Vízügyi Minisztérium (témavezető)
– 1983-1985 „A balatoni közlekedés káros környezeti hatásai”
Megbízó: MTA (résztémavezető)
– 1982-1983 „A közúti közlekedés káros környezeti hatásainak gazdasági elemzése”
Megbízó: KÖTUKI – Közlekedési Minisztérium (kutató)

Oktatás
– Környezetgazdaságtan (előadás környezetmérnök hallgatóknak, tankönyv-
fejlesztés)
– Környezetértékelés (előadás Ph.D és szakmodulos hallgatók számára)
– EU és magyar környezeti stratégiák (előadás műszaki menedzser hallgatók számára)
– Környezet és erőforrásgazdaságtan (előadás közgazdász hallgatók számára)
– Vegyészmérnökképzésben 3 fő diplomázó hallgató
– Műszaki menedzserképzésben (környezetmenedzsment modulon belül) 7 fő diplomavezetése
– 12 fő TDK munkát végző hallgató, ebből 6 fő egyetemi díjazott, 1 fő OTDK első helyezett
– Ph.D képzésben 4 fő hallgató
– Habilitációs Ph.D bíráló 5 alkalommal, bizottsági tag, titkár, elnök 9 alkalommal

Szakmai közéleti tevékenység
– 2002- Környezetvédelem (szakmai folyóirat) a szerkesztőbizottság tagja
– 2001- TETRA Környezetvédelmi Alapítvány kuratóriumi tag
– 2000- MTA Környezetmenedzsment Albizottság alapító tagja
– 2000- UNEP Magyarországi Bizottsága LA 21 szekció elnöke
– 1999- „Expert-Evaluateur” European Commission DG Research Directorate L.
– 1998- SIGMA XI. The Scientific Research Society tagja
– 1995- Magyar Közgazdasági Társaság tagja
– 1992- Környezeti Menedzsment és Jog Egyesület (EMLA) alelnöke
– 1992- Pro Renovanda Cultura Hungarie Alapítvány „Környezetkultúra” Szakkuratórium elnöke
– 1991-1997 Környezet és Fejlődés (Tájékoztató-Tanácsadó Szemle) tanácsadó-szerkesztő
– 1987-1995 MTESZ Környezet és Természetvédelmi Tanács tagja
– 1986-1989 Ifjúsági Környezetvédelmi Tanács tagja

Külföldi tanulmányutak
– 2002 USA Florida Institute of Technology (USIA Program) vendégtanár (5 hét)
– 1998 USA Lawrence Orlando Berkeley National Laboratory; vendégkutató (1 hónap)
– 1996 Ausztrália Brisbane Griffith University; Sydney University of Western Sydney Hawkesbury vendégkutató (3 hét)
– 1995 Kína Pekingi Állami Egyetem szakmai út (2 hét)
– 1993 USA Colorado State University, vendégtanár (3 hónap)
– 1991 USA „USIA” szervezésében „Az USA gazdasági növekedése és környezetvé-delme” szakmai út (1 hónap)
– 1986 Moszkva KGST Nemzetközi Kapcsolatok Kutatóintézete vendégkutató (3 hónap)

Kitüntetések, ösztöndíjak
– 2001 „Pázmány Péter díj”
– 1990 „Az emberi környezetért”
– 1986 „Az ifjúságért”
– 1998-2001 Széchenyi Professzori Ösztöndíj