Tisztelettel meghívjuk 2004. április 27-én 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirendek:

1. A 2003. évi mérlegbeszámoló megvitatása. A vagyonkimutatás, a normativa elszámolás, a címrend szerinti kimutatás a bevételekről és kiadásokról, a szöveges értékelés a gazdálkodás elemzéséről, az egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi kimutatás, – pénzmaradvány kimutatás és az átcsoportosítások elfogadása.

2. A 2003. évi pénzmaradvány megállapítás, felosztásának meghatározása.

3. Az ENTER-NÁNA KHT mérlegbeszámolójának benyújtása.

4. ÁMK-ra vonatkozó önkormányzati minőségirányítási program jóváhagyása.

5. Rendeletek jogharmonizációs felülvizsgálata.

6. Az önkormányzat 2004. évi kitüntetéseinek odaítélése (augusztus 20., falunap, október 23.).

7. Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.

Dr.Tóth József

polgármester