Az elmúlt évtizedekben a Magyar Vöröskereszt tömegszervezeti jellege egyre jobban fejlődött, erősödött, egyre újabb feladatokkal bővült. A legjelentősebb feladata változatlan maradt: emberiesség, humánum, pártatlanság, semlegesség, önkéntesség.

A mi helyi szervezetünk is ezt az emberiességet humánumot igyekszik megvalósítani, illetve a község lakosságát is humánus feladatok megoldására igyekszünk szervezni.

Alapszervezetünk munkájához tartoznak a következők:

Egészségnevelési feladatok:

Lennének bőven, de az utóbbi években nem igazán tartanak rá igényt. Pedig a korábbi években az általános iskola 6.7.8. osztályos tanulói szép sikereket értek el  járási ill. megyei szinten megrendezett elsőségnyújtó ill. csecsemőápolási versenyen. A szükséges segítséget biztosítanánk számukra, legyen az a felkészüléshez szükséges tananyag, szakmai tanácsot ill. bemutatót tartanánk igény szerint. Tudunk kölcsönözni további felvilágosító kazettát, vagy ismeretterjesztő szórólapokat a mindenkori aktuális témával kapcsolatban ( pl. a biológiai tananyag mellé kiegészítésként kötetlen formában megbeszélni). A különböző lakossági szűrések pl. tüdőszűrés, rákszűrés előkészítését, terjesztését továbbra is végezzük.

A mindennapok folyamán tapasztalom, hogy az emberek segítséget kérnek és várnak a Vöröskereszt Szervezetéttől és ez természetes is szükség van támogatásra.

A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) az elmúlt évben is igény szerint segítette a lakosságot, ruhaneműket kaptak a nyugdíjasok és az óvodások.

A területi titkár segítségével évről-évre kedvezményes szaloncukor vásárlást bonyolítunk le, valamint lehetőség van olcsóbb áron (mint a bolti). De kifogástalan minőségű ruhaneműkhöz, ágynemű és paplan garnitúrához hozzájutni. Ezekből is többen vásároltak az utóbbi években.

Véradás szervezés:

Sajnos a 90-es évektől csökken a véradók száma, s így a vérmennyiség is. Ez a hanyatlás a véradások terén országos méretűvé vált. Okai valószínű a sok külső káros hatás, a káros szenvedélyek, a stressz, az idegesség, amelyek rontják az emberek egészségi állapotát, közrejátszik a munkáltatók hozzáállása, mert sajnos tapasztaljuk, hogy a vállalkozók nem engedik dolgozóikat véradásra. Szinte a régi véradók jönnek évről-évre, új arcokat alig-alig látunk. Községünkben évente két alkalommal, tavasszal és ősszel rendezzük meg a véradást a  Vérellátó Állomás segítségével. A levett vérmennyiség 1-1 alkalommal 25-30 liter között mozog. 2003. májusában 25, míg októberben 29 személy jelentkezett véradásra. Ez nagyon-nagyon kevés!

2003. novemberében vacsorával egybekötött véradó ünnepségen köszöntük meg véradóinknak azt az önzetlen segítséget amit eddig nyújtottak.

Átadásra került a többszörös véradóknak járó emléklap és ajándék is.

Ez alkalommal 3 személy 40 x

6 személy 30 x

1 személy 25 x

8 személy 20 x

8 személy 10 x véradásért vehette át az őket megillető emléklapot.

Köszönjük a tiszanánai Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy biztosította a pénzösszeget és így méltán meg tudtuk rendezni ezt a már hagyománnyá vált ünnepséget.

Alapszervezetünk taglétszáma 2003-ban 52 fő. A tagbélyeg ára aktív dolgozóknak 200 Ft, ifjúsági tagnak 100 Ft.  Szeretnénk növelni a taglétszámot, mivel alapszervezetünk bevétele ebből származik. A tagdíjak összegének  40 %-a marad az alapszervezetnél.

A továbbiakban igyekszünk sikeresebbé tenni a községi véradónapot, véradóink ezután is megbecsülésben részesülnek. Ha lenne rá igény községünkben más társadalmi szervek segítségével egészségmegőrző klub létrehozását szeretnénk, ennek keretében hangsúlyt helyezünk: – az egészséges életmódra, nevelésre, -a mai kor betegségeinek visszaszorítására, -a helyes táplálkozásra, a kábítószerpótló anyagok káros hatásairól és megelőzéséről, -fiataloknak szóló programokkal, előadásokkal szeretnénk segíteni abban, hogy a lakosság szívügyének tekintse egészségét, és annak megőrzését, -valamint a házi beteggondozás, ápolásról tanfolyam keretében bevonni az érdeklődőket.

Tóth Tiborné

Helyi Alapszervezet vezetője