Tisztelettel meghívjuk 2004. június 1-én 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirendek:

1./ Az önkormányzat és intézményei 2003.évi mérlegbeszámolójában feltárt hiányosságok megszüntetéséről szóló előterjesztés megtárgyalása.

2./ A Tiszakom Kft 2003.évi mérlegbeszámolójának megvitatása, valamint a Kft I. negyedéves gazdálkodásának elemzése.

3./ Beszámoló a Tiszanánáért és a Dinnyéshát Fejlesztéséért Közalapítványok 2003.évi tevékenységéről.
Tájékoztató a 2004.évi feladatokról.
A közalapítványok alapító okiratának módosítása.

4./ Tájékoztató az önkormányzati társulások éves mérlegbeszámolójáról.

5./ Adórendeletek változtatási, lehetőségeinek megvitatása és elfogadása, új adónemek bevezetésének megtárgyalása (telekadó, idegenforgalmi adó).

6./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.

Dr.Tóth József
polgármester