A település civil szervezetei számára

Az 1990-es években, a megyénkben is megindult a civil társadalom fejlődése.

Több tízezer magánszemély működött közre a különféle szervezetek létrehozásában vagy kapcsolódott be azok munkájába. Ezek a szervezetek és a bennük tevékenykedők a helyi közösségek legkülönbözőbb érdekeinek érvényesülését szolgálják. A kultúra közvetítésében, az oktatás színvonalának emelésében, a környezetvédelemben épp úgy szerepet vállalnak, mint a szabadidő hasznos eltöltésének szervezésében, a közbiztonság javításában, az elesettek gyámolításában és folytatható lenne a sor az élet minden területére kiterjedően.
Az önkormányzati szektor és a civil szektor töve közös, még ha funkcióik, működési jellemzőik eltérőek is. Mindkét szerveződési formának a civil társadalom nyújt hátteret, erőforrást és legitimációs bázist. Ezért nem vitatható, hogy az önkormányzatok és a civil szervezetek egymás természetes szövetségesei. A fentiekben megfogalmazottak alapján kezdeményezem a helyi

Civil Fórum létrehozását. Ebben a faluban működő bejegyzett és nem bejegyzett önszerveződött civil társaság, egyesület, alapítvány stb. jelentkezését és aktív közreműködését várom

2004. június 11.-én délután 18 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

A fenti konzultatív fórum létrehozása túlmutat reményeim szerint egy szimpla testület megalakításán. A szervezetek az önkormányzati szektorral közösen kidolgozott és működtetett programokban való részvétel során tehetnek szert olyan tapasztalatokra és önbizalomra, amelyek segítségével akár most is, akár a később megtehetik a következő lépést az országos és tovább az európai szinten is. A civil szervezetek azzal, hogy részt vesznek olyan közösségi tevékenységekben, amelyek mindenki számára nyitottak és mentesek a diszkrimináció minden formájától, hozzájárulnak a társadalom szolidárisabbá válásához és kiteljesedik közéleti részvételük.
Tisztelettel várom minden civil szervezet képviselőjét és az érdeklődőket.
Jónás György
szervező