Tisztelettel meghívjuk 2004. június 29-én /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ölés közötti időszakban végzett munkáról.

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ Beszámoló az ÁMK oktató, nevelő munkájáról, kulturális tevékenységéről.
ÁMK igazgatói állásra benyújtott pályázatok elbírálása.

2./ Iskola, óvoda nevelési, pedagógiai programjának jóváhagyása.

3./ Lakásépítési támogatási kérelmek megvitatása, az önkormányzati lakásgazdálkodás helyzete, elemzése (normatíva felhasználás, munkáltatói kölcsönök, stb.)

4./ Települési hulladékgazdálkodási terv elkészítése, jóváhagyása.

5./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.

Dr.Tóth József
Polgármester