Nyitott ajtók, helyben maradó diákok
Tiszanána
Heves Megyei Hírlap 2004. 09.06.

Szeptembertől új igazgató vezeti a Tiszanánai ÁMK Többcélú Intézményt. Márkus Róbert Zsolt Kömlőről érkezett, s az a célkitűzése, hogy a helybeli gyerekek maradjanak a helyi iskolában. – Úgy is fogalmazhatnék, hogy az iskola élére egy fiatalos, ám de nem meggondolatlan, hanem nagyon is megfontolt vezetés került – mondja Márkus Róbert Zsolt igazgató. – Az elsődleges célunk az, hogy a helybeli gyerek a saját iskolájában tanuljon, mert nagyon megterhelő az, ha a szülők már egészen kicsi korukban utaztatni kezdik csemetéjüket.
A most iskolába kerülő elsősök közül nyolc kezdett más települések tanintézményeiben, az összlétszámot tekintve pedig 21-en tanulnak máshol. Ez az arány a 270 gyerekhez képes nem olyan nagy, mégis az a célunk, hogy ezt lentebb szorítsuk. A tanulók megtartása érdekében szükséges frissíteni az oktató-nevelő csapatot, lehetőséget kell adni a fiataloknak az új pedagógiai módszerek bevezetésére, a szaktanári helyeket pedig szakos tanárokkal kell betölteni. Mivel az iskolában kimagasló a részképesség-zavaros tanulók száma, ezért a gyógypedagógus mellé egy fejlesztő pedagógust alkalmaztunk.

Változás lesz az idei tanévtől az is, hogy a kisebb létszám érdekében az ötödik és a hetedik osztályt megbontották. Ezt képességek alapján még az előző intézményvezető, Hímer Sándorné határozta el annak érdekében, hogy a jó képességű gyermekek haladását ne akadályozzák azok a diákok, akiknek több idő szükségeltetik a tananyag elsajátításához.
Az iskola új vezetése hangsúlyt helyez a szabadidős foglalkozások megszervezésére is. Az biztos, hogy a német nyelv oktatása mellett szakköri szinten indul az angol,de odafigyelnek a sport és a számítástechnika fejlesztésére is. Mivel az iskola nem csatlakozott a minőségbiztosítási programhoz, ezért ezt a hiányosságot is hamarosan pótolni kell.
Arra a kérdésünkre, hogy milyen változásokat valósított meg a tantestület összetételében, Márkus Róbert Zsolt azt felelte:
– Voltak, akik nyugdíj mellett dolgoztak tovább. Ők most félállásban tevékenykednek, illetve egy pedagógustól óraszám hiánya miatt meg kellett válni. Az így felszabaduló státusba sikerült fejlesztőpedagógust alkalmazni.
Az iskolai élet pezsdítése érdekében az intézmény csatlakozott ahhoz az országos programhoz, amellyel az olvasást kívánják megszerettetni a gyerekekkel. Ehhez húszezres, jól felszerelt könyvtáruk van. A jövőben pedig olyan rendezvényeket tartanak, amelyek lehetőséget teremtenek az igazi kis suliközösség formálására. De tervezik az iskolanévadást és a megyei, országos versenyekbe való bekapcsolódást is.
A tanév másik, ám országos változása lesz, hogy az első osztályosok nem kapnak jegyet, csupán szóbeli értékelést. Ez támpontot ad a szülőknek gyermekük képességeiről, erényeiről és hiányosságairól.
Az iskola oktatási színvonalának emelkedését a közelmúltban átadott két új óvodai csoportszoba is segíti. Eddig ugyanis a pedagógusoknak szembesülniük kellett azzal, hogy a korlátozott hely miatt akadtak szülők, akik nem vették igénybe az óvodai nevelést. Ettől az évtől azonban a négy csoportban minden iskola előtt álló gyermekkel foglalkozni tudnak, s a szakképzett óvodapedagógusok már időben elkezdhetik az ingerszegényebb környezetből érkező gyermekek felzárkóztatását.
Az egyébként okleveles szociálpolitikus, szociálpedagógus és magyar szakos igazgató elve a nyitott ajtók stratégiája lesz. Nemcsak a kollégákkal, de a szülőkkel és a település vezetőivel is szeretne dinamikus, jó kapcsolatot kiépíteni, mert – mint fogalmaz – az oktatás társadalmi ügy.

Szuromi Rita

Kezdődik a zenei tanév

Az intézményben szeptember 7-én tartják a zeneiskolai felvételit és beiratkozást. Az idén öt szakra – zongora, szintetizátor, furulya, altfurulya és rézfúvós – várják a gyerekeket. Szeretnék, ha a délután egy órától kezdődő beiratkozáson környékbeli tanulókkal is találkoznának a pedagógusok, mert a zenei műveltség fontos része a tanuló képzésének.