Mária anyai fájdalmára -melyet megfeszített fia halálát látván érzett- emlékezés napja. Nagyon régi kultusz, egyike első nyelvemlékeinknek, az Ómagyar Mária siralom is erre utal.
A Pieta, mint az egyetemes emberi szenvedés szimbóluma vonult be a művelődéstörténetbe. Számos ábrázolása létezik a halott fiát ölében tartó Szűzanyának. A “pieta” olasz szó, jelentése szánalom, sajnálkozás, és azt az ábrázolástípust értjük rajta, melyen Mária a halott fiát siratja.