Tisztelettel meghívjuk 2004. szeptember 28-án /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ A település egészségügyi helyzetének vizsgálata.
Tájékoztató a háziorvosi körzetek, a központi orvosi ügyelet és a fogorvosi tevékenységről.
Beszámoló a védőnői körzetek tevékenységéről.

2./ Az útfelújítás és építés, valamint a közvilágítás helyzete.

3./ Tájékoztató a település jelentősebb vállalkozásainak, vállalkozóinak tevékenységéről.

4./ Tájékoztató a foglalkoztatás helyzetéről.

5./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.

Dr.Tóth József
Polgármester