Tisztelettel meghívjuk 2004. október 26-án /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ Közbeszerzés szabályairól szóló rendelet-tervezet megvitatása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Joó István jegyző

2./ Tájékoztató a CKÖ 2004. évi tevékenységről. A cigányság helyzetének elemzése, a kisebbségi jogok érvényesülésének tapasztalatai.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István
Előterjesztő: Németh Lászlóné CKÖ elnöke

3./ Tájékoztató a képviselőtestület Polgármesteri Hivatala működéséről.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Joó István jegyző

4./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester