2004. október 28-án a tiszanánai Á.M.K. közalkalmazottai tisztújító választást tartottak.

A közalkalmazotti tanács tagjainak számát a választás időpontjában az adott szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak száma határozza meg. Így, ha a választás időpontjában a közalkalmazottak száma a 100 főt nem haladja meg, a közalkalmazotti tanács tagjainak száma 3 fő

A megválasztott tagok:
Suba Józsefné
M.Szűcs Istvánné
Sinka Jánosné

A közalkalmazotti tanács mandátuma három évre szól. A tanácsnak a megválasztást követő 15 napon belül kell összeülnie, és az első ülésén tagjai közül elnököt választani.

A közalkalmazotti tanács tevékenysége
A közalkalmazotti tanács akkor működik, ha részére a munkáltató által biztosítva vannak a működési feltételek. A közalkalmazotti tanács a munkáltatóval együttesen megalkotja a közalkalmazotti szabályzatot, ebben állapíthatók meg a közalkalmazotti tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerét érintő egyes kérdések, de a közalkalmazotti szabályzat kollektív szerződésre tartozó kérdéseket nem szabályozhat .
A közalkalmazotti tanácsot együttdöntési jog illeti meg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében .
Véleményezési joga van a közalkalmazotti tanácsnak a következő esetekben:
– a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét;
– a munkáltató belső szabályzatának tervezetét;
– a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét;
– a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket;
– a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket;
– a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet .
A munkáltatónak biztosítania kell a tanács választásának, illetve működésének indokolt költségeit. Ezeket a költségeket a tanács a munkáltatóval közösen állapítja meg, vita esetén egyeztetést kezdeményezhet a tanács.