Tiszanánai Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatának (SzMSz) 31.§.(3) bekezdése alapján a falugyűlést összehívom.

Az ülés ideje: 2004. november 18. /csütörtök/ 17 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Az ülés napirendje:
1./ Beszámoló a 2004. évi tevékenységről és gazdálkodásról.
Előterjesztő: dr.Tóth József

2./ Egyéb ügyek

Dr.Tóth József
polgármester