Tisztelettel meghívjuk 2004. november 30 -án /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ A költségvetés 3/4 éves értékelése
Előkészítésért felelős : dr. Joó István jegyző
Előterjesztő : dr.Tóth József polgármester

2./ A 2005. évi költségvetési koncepció előterjesztése.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István
Előterjesztő: dr. Tóth József polgármester

3./ Az adórendeletek változtatási lehetőségeinek előterjesztése.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Joó István jegyző

4./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester