Tisztelettel meghívjuk 2004. december 21-én /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ Rendeletek ( vagyongazdálkodás szabályairól, települési képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról, napközi otthoni és óvodai étkezési normáról, zeneiskolai tandíj, közterületek hasznosításáról, vásárokról, csónakkikötő és szabadvízi strand rendjéről) módosító javaslatok megvitatása.
Előkészítésért felelős : dr. Joó István jegyző
Előterjesztő : dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a bizottságok éves tevékenységéről.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István
Előterjesztő: Bizottságok elnökei

3./ Tájékoztató az alpolgármester tevékenységéről
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző
Előterjesztő: Kakuk Béla

4./ A képviselő testületi munka értékelése
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester

5./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester