Tisztelettel meghívjuk 2005. február 22-én /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ A 2005. évi költségvetési rendelettervezet ismertetése. A javasolt bevételi és kiadási előirányzatok megvitatása és elfogadása. A többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatása.
Enter-Nána Kht. és Tiszakom Kft. 2005. évi költségvetésének bemutatása.

Előkészítésért felelős : dr. Joó István jegyző
Előterjesztő : dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat 2004. évi működéséről.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István
Előterjesztő: Váradi Ágnes CSGYJSZ mb. vezető

3./ Kitüntetések jutalmak (Márc 15.)
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Joó István jegyző

4./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester