Az 1968-as év az egyesület életében igen jelentős volt. Május 26-án Kömlő községben hirdették meg a járási versenyt gépjármű kategóriában, mi is beneveztünk, ahol I. helyezést értünk el.
Június 26-án megyei verseny Szilvásváradon, I. helyezést értünk el.
Augusztus 28-án országközi verseny Sástón, I. helyezést értünk el.
Az országot megyénként három részre osztották, 7 megye volt egy országrész. A járási első mehetett a megyeire, a megyei első mehetett országrészire és az országrészi első mehetett az országos versenyre, ami Budapesten lett volna nagy ünnepséggel megtartva. Az előző versenyek második, harmadik helyezettjeit nagy díjakkal és oklevéllel jutalmazták. A három országrészi elsők azért nem kaptak, mert csak az I. és II. helyért kellett versenyezni, a harmadik már biztos volt. Mind a három helyezett igen magas jutalomban részesült volna.. Mivel augusztus 28-án megkezdődött a csehszlovák bevonulás, így elmaradt az országos verseny, és így a jutalom is.

Mivel akkor még az egyesület megalakulását 1908-ra datálták, ezért 1968-ban ünnepelték megalakulásának 60.évfordulóját. A helyi termelőszövetkezet Tóth József akkori javaslatára augusztus 20.-án csapatzászlót adományozott az egyesületnek, melyre szokás szerint szalagot is kötött. Szokás volt még az ünnepségen a zászló átadásakor a zászlórúdba szöget verni. Ez úgy történt, hogy összeírtuk felettes szerveink, támogatóink, névsorát is. Budapesten egy mérnökkel csináltattunk olyan szögeket, melyeket bele lehet ütni a zászlórúdba, szög tetejébe belevésettük az összeírottak nevét külön-külön. Ezt egy meghívóval elküldtük nevükre, megírtuk mi a teendője a szöggel kapcsolatban.
Amikor az ünnepségen a zászló átadásra került sor, 15 zászlószög került beverésre, mindenki hozta a szöget és egy urnába pénzt tett, ki mennyit akart. Az ünnepségen egy tűzoltási bemutatót tartottunk és színes vízzel a levegőbe kirajzoltunk egy ötágú csillagot vízsugárral.

1972. évben kicserélte a megyei Tűzoltó Parancsnokság a K 300-as fecskendőt a ma is üzemelő CS D-344-es gépjárműfecskendőre. Ami akkor 3 éves volt, sokkal modernebb.

Minden esztendőben megrendezték a járási és megyei tűzoltóversenyt. Egyesületünk egy úttörő leány, egy fiú, egy ifjúsági, és egy felnőtt rajjal szokott a versenyeken részt venni. Az úttörő rajokat Erdélyi Károly, az ifjúságit Grónás István, a felnőtteket Zsutai Sándor készítette fel a versenyekre. Minden évben megrendezték a riasztással egybekötött vizes gyakorlatot 1992-ig Kömlő, Kisköre, Tiszanána egyesületei részére. Minden évben másik községben volt megtartva. Utána közösen értékelték a gyakorlaton tapasztaltakat.

1981-1985-ig 4 éves ciklusra versenyt hirdetett a megyei tűzoltó Pk. az egyesületek belső életéről. Ezzel a megye egész területén lévő összes egyesület benevezett. A verseny során értékelték a közgyűlések, vezetőségi ülések megtartását, jegyzőkönyvek vezetését, munkarend készítést és ennek betartását, ellenőrző füzetek vezetését, az előirt 24 óra elméleti és 24 óra gyakorlati foglalkozások megtartását. Ezeken jelenlévők %-át, versenyeken részt vevő rajok számát, helyezését, az egység pénztárkönyv vezetését. Ez utóbbit Cseh Flórián, pénztáros vezette. Ezeket minden évben pontozták és négy év elteltével összesítették. Ezen a versenyen is nyertünk 40 ezer forintot amit felszerelésre lehetett költeni. Mi az egyenruháinkat egészítettük ki.

1986. évben lehetőség volt kismotorfecskendő vásárlására 54 ezer ft.-ért , melynek 50 %-át az állam fizette.

1988. évben az Ifjú Gárda megnyerte a járási, majd a megyei versenyt, így részt vettünk augusztusban 13-15-én Szegeden megrendezett országos I.G. versenyen.

1989. évben kértük egyesületünk bejegyzését a cégbíróságon. A megyei Tűzoltó Parancsnokság a nyolcvanas évek közepén értesített, hogy olyan iratokat találtak ami azt bizonyítja, hogy az egyesületünk 1889-ben alakult.
Így 1989 május 1-én megünnepeltük a 100 éves jubileumot. Május 9-én rendeztük az egyesület tagjai részére egy családi összejövetelt. Május 21-én községünkben rendezték meg a járási versenyt.

1993. évben belépett egyesületünk a Heves Megyei Tűzoltószövetségbe. Ebben az évben pályázat útján nyertünk 210ezer Ft-ot , melyen rádiót vettünk a gépjárműbe.

1995-ben 200 ezer, 1997-ben 300 ezer 1998-ban 150 ezer Ft-ot nyertünk pályázat útján.

1997. évben a helyi vadásztársaság ajándékba vett az egyesület részére 10 öltöny egyenruhát.

1998. április hóban vett az önkormányzat egy 6 éves IFA gyártmányú gépjárműfecskendőt 2 millió Ft-ért, ehhez a lakosság 121.900 Ft-os adományával járult hozza. A megyei tűzoltószövetség jelentős felszerelést ajándékozott kb. 100 ezer Ft értékben.
Jelenleg egyesületünk rendelkezik 2 db. gépjárműfecskendővel, 2 db. kismotor fecskendővel, mindkettő 800 l/perc teljesítményű, valamint ezek üzemeltetéséhez szükséges felszereléssel.

1999. év májusától egyesületünket kiemelt közhasznú szervezetté nyilvánította a cégbíróság .

2000. évtől is folyamatosan részt veszünk a pályázatokon. Így épült meg a szertár új garázsa a második tűzoltó gépjárműnek. A versenyeken való részvételünk is folyamatos és ugyanígy a tűzoltóink továbbképzése az új feladatok ellátására.

2004.-ben a Tiszanánai Önkormányzat új csapatzászlót adományozott. A zászlót ünnepség keretében adták át, melyet megáldott, megszentelt a Plébános úr. A civil szervezetek szalag rákötésével ismerték el egyesületünk tevékenységét.

Zsutai Sándor