Tisztelettel meghívjuk 2005. március 29-én /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ Az önkormányzat szociális feladatainak áttekintése, a feladatok meghatározása a 2005. évre. A rendszeres szociális segély felülvizsgálata.
Előkészítésért felelős : dr. Joó István jegyző
Előterjesztő : Sándor Ferencné

2./ Tájékoztató a 2004. évi gyámhatósági feladatok ellátásáról, a rendszeres gyermekvédelmi támogatások felülvizsgálata.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István
Előterjesztő: Sallós Károlyné gyámügyi előadó

3./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester