Tisztelettel meghívjuk 2005. május 31-én /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ ENTER-NÁNA Kht. és a Tisza-Kom Kft. 2004. évi mérlegbeszámolójának benyújtása..
Előkészítésért felelős : dr. Joó István jegyző
Előterjesztő : Barcsik Ferenc és Sallós Gyula ügyvezető igazgatók

2./Beszámoló a Tiszanánáért és a Dinnyéshát Fejlesztéséért Közalapítványok 2004. évi tevékenységéről. Tájékoztató a 2005. évi feladatokról
Előkészítésért felelős: dr.Joó István
Előterjesztő: Sallós Gyula és Jónás György kuratórium elnökei

3./ 2004. évi önkormányzati mérlegbeszámoló könyvvizsgálói jelentésben feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések megtárgyalása.
2004. évi pénzmaradvány megállapítása, felosztásának meghatározása.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző
Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

4./ Tájékoztató az önkormányzati társulások éves mérlegbeszámolójáról.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző
Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

5./ Adó- és egyéb rendeletek változtatási lehetőségeinek megvitatása és elfogadása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző
Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

6./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester