Tisztelettel meghívjuk 2005. szeptember 27-én /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ A szociális igazgatásról és szociális feladatokról szóló 10/2004.(IV.1) sz. önkormányzati rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.
Előkészítésért felelős : dr. Joó István jegyző
Előterjesztő : Dr. Tóth József polgármester

2./A település egészségügyi helyzetének vizsgálata. Tájékoztató a háziorvosi körzetek, a központi orvosi ügyelet és a fogorvosi tevékenységről. Beszámoló a védőnői körzetek tevékenységéről
Előkészítésért felelős: dr.Joó István
Előterjesztő: Dr.Somogyi Erzsébet, Dr.Lakatos Jelema hátiorvos,
Dr.Páll Mária, Jozefovics Judit fogorvosok,
Kakuk Béláné és Pallagi Erika védőnők

3./ Az útfelújítás és építés valamint a közvilágítás helyzete
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

4./ Tájékoztató a foglalkoztatás helyzetéről
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

5./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester