Tisztelettel meghívjuk 2005. október 25-én /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ Egyes önkormányzati hatósági hatáskör átruházásáról szóló rendelet megvitatása, elfogadása
Előkészítésért és előterjesztéséért felelős: dr.Joó István jegyző

2./Önkormányzati hatósági ügyek intézésének szabályai (elektronikus ügyintézés, rövidített ügyintézési határidő, a hatósági szerződésről szóló rendelet megvitatása, elfogadása.
Előkészítésért és előterjesztéséért felelős: dr.Joó István jegyző

3./ A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. hatálybalépése miatt szükséges ágazati rendeletek módosításáról szóló rendelet megvitatása elfogadása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző
Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

4./ Az önkormányzat belső ellenőrzés feladatainak meghatározása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző
Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

5./ Tájékoztató a képviselő-testület polgármesteri hivatal működéséről.
Előkészítésért és előterjesztéséért felelős: dr.Joó István jegyző

6./ Tájékoztató a CKÖ 2005. évi tevékenységéről.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző
Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

7./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester