Tisztelettel meghívjuk 2005. november 29-én /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ A költségvetés 3/4 éves értékelése
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

2./Enter Nána Kht. és a Tiszakom Kft. 3/4 éves értékelése
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Barcsik Ferenc ügyvezető igazgató

Sallós Gyula ügyvezető igazgató

3./ A 2006. évi költségvetési koncepció előterjesztése
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

4./ Az adórendeletek változtatási lehetőségeinek előterjesztése.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

5./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester