Tisztelettel meghívjuk 2005. december 20-án /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ A vízellátás helyzete, a vízdíjrendelet megvitatása, elfogadása. Szennyvízdíj, szilárd hulladék szállítási díj, étkezési térítési díjak, piaci helypénz, csónakkikötő, strand díjai, zeneiskolai tandíj, földbérlet, lakásbérleti díj, képviselők tiszteletdíja, szolgáltatási díjak módosítására vonatkozó javaslat megvitatása, elfogadása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

2./Tájékoztató a bizottságok éves tevékenységéről.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Bizottságok elnökei

3./ Tájékoztató az alpolgármester tevékenységéről
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Kakuk Béla alpolgármester

4./ A képviselői munka értékelése.
Előkészítésért és előterjesztéséért felelős: Dr. Tóth József polgármester

5./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester