Tisztelettel meghívjuk 2006. január 31-én /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ A 2006. évi munkaterv és rendezvényterv tervezetének megvitatása, elfogadása.
Előkészítésért és előterjesztéséért felelős: Dr. Tóth József polgármester

2./Az érvényben lévő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, módosító javaslatok megvitatása és elfogadása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Bizottságok elnökei

3./ A költségvetési tervezet ismertetése.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

4./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester