Tisztelettel meghívjuk 2006. március 28-án /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ A lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 1/2006.(II.3.)sz. rendelet módosítására, valamint a luxusadóról szóló rendelet megalkotására vonatkozó javaslat megtárgyalása, elfogadása.
Előkészítésért felelős: Dr.Joó István
Előterjesztéséért felelős: Dr. Tóth József polgármester

2./A település közrendjének, közbiztonságának helyzete. A rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás feladatai végrehajtásának elemzése, a feladatok megvitatása.
Előkészítésért felelős: Dr.Joó István
Előterjesztéséért felelős: Dr. Tóth József polgármester

3./Tájékoztató a Polgárvédő Egylet, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a községben működő civil szervezetek munkájáról.
Előkészítésért felelős: Dr.Joó István
Előterjesztéséért felelős: Zsutai Sándor, Blikhard József, Orosz Dávidné, Tóth Tiborné, Vona János

4./Első lakáshoz jutók, lakásfelújítás, korszerűsítés stb. céljkára kamatmentes kölcsön és támogatást kérők kérelmének megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: Dr.Joó István

5./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester