Nagyszombaton csönd van, történeti eseménye nincs. Jézus a sírban nyugszik, a zsidók most tartják a Pászkát.

A népi hagyomány a magyarországi templomokban Szent Sírokat állít föl, hogy ott a hívek Jézus életáldozatáról elmélkedjenek. Nagyszombat azonban a Húsvétvasárnap hajnalába torkollik, amikor a keresztény közösségre, és a közösség szándéka szerint az egész világra kiárad a Föltámadás ujjongó öröme. A népi hagyományban ezt a kiáradást fejezi ki a föltámadási körmenet, ekkor történt a tűzszentelés, a keresztelővíz-szentelés, a sonkaszentelés.