Tisztelettel meghívjuk 2006. május 2-án /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ A 2005. évi költségvetési mérlegbeszámoló megvitatása. A vagyonkimutatás, a normatíva elszámolása, a címrend szerinti kimutatás a bevételekről és kiadásokról, a szöveges értékelés a gazdálkodás elemzéséről, az egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi kimutatás, -pénzmaradvány kimutatás és az átcsoportosítások elfogadása..
Előkészítésért felelős: Dr.Joó István

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

2./A 2005. évi pénzmaradvány megállapítása, felosztásának meghatározása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

3./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 6/2003.(III.21.)sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyzésére.
Előkészítésért és előterjesztéséért felelős: dr.Joó István jegyző

4./Az önkormányzat szociális feladatainak áttekintése, a feladatok meghatározása a 2006. évre Szolgáltatástervezési koncepció megvitatása, elfogadása.
Szociális, Gyermekjóléti, Családsegítő és gyámhatósági tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása. Aktívkorú rendszeres szociális segély felülvizsgálat.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

5./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester