Tisztelettel meghívjuk 2006. május 30-án /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye: Tiszanána Községi Könyvtár.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ Enter Nána Kht. és a Tisza-Kom Kft. 2005. évi mérlegbeszámolójának benyújtása, a 2006. I. negyedéves gázdálkodásának elemzése.
Előkészítésért felelős: Dr.Joó István

Előterjesztő: Sallós Gyula és Barcsik Ferenc ügyvezető igazgató

2./Beszámoló a Tiszanánáért és a Dinnyéshát Fejlesztéséért Közalapítványok 2005. évi tevékenységéről. Tájékoztató a 2006. évi feladatokról.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Sallós Gyula és Jónás György kuratórium elnöke

3./ Tájékoztató az önkormányzati társulások éves mérlegbeszámolójáról.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

4./Adórendeletek változtatási lehetőségeinek megvitatása és elfogadása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

5./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester