Tisztelettel meghívjuk 2006. június 27-én /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ Beszámoló az ÁMK oktató, nevelő munkájáról, kulturális tevékenységéről.
Előkészítésért felelős: Dr.Joó István

Előterjesztő: Márkus Róbert Zsolt igazgató

2./Tájékoztató a CKÖ 2006. évi tevékenységéről, a cigányság helyzetéről.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Lakatos Oszkár CKÖ elnöke

3./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester