Tisztelettel meghívjuk 2006. szeptember 12-én /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Könyvtár.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ A költségvetési rendelet féléves teljesítésének vizsgálata, értékelése, az átcsoportosítások elvégzése
Előkészítésért felelős: Dr. Joó István jegyző
Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

2./ Enter-Nána Kht. és Tiszakom Kft. féléves teljesítésének vizsgálata, értékelése.
Előkészítésért felelős: Dr. Joó István jegyző
Előterjesztő: Barcsik Ferenc ügyvezető igazgató és Sallós Gyula ügyvezető igazgató

3./ A település egészségügyi helyzetének vizsgálata. Tájékoztató a háziorvosi körzetek, a központi orvosi ügyelet és a fogorvosi tevékenységről. Beszámoló a védőnői körzetek tevékenységéről.
Előkészítésért felelős: Dr. Joó István jegyző
Előterjesztők: háziorvosok, védőnők.

4./ Az útfelújítás és építés, valamint a közvilágítás helyzete.
Előkészítésért felelős: Dr. Joó István jegyző
Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

5./ Tájékoztató a település jelentősebb vállalkozásainak, vállalkozóinak tevékenységéről.
Előkészítésért felelős: Dr. Joó István jegyző
Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

6./ Tájékoztató a foglalkoztatás helyzetéről.
Előkészítésért felelős: Dr. Joó István jegyző
Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

7./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester