Hivatkozással az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50.§.(2) f. pontjára a következő hirdetményt teszem közzé az Tiszanána Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 2006. augusztus 31-i állapotnak megfelelően.


Bankszámlák egyenlege:

Polgármesteri Hivatal:

Költségvetési elszámolás szla: 8.108.661 Ft.
Magánszemélyek kommunális adója: 40.650 Ft.
Eljárási illeték beszedési szla: 28.000 Ft.
Cigány-roma helyi kisebbségi elszámolási szla: 299.847 Ft.
Környezetvédelmi alap pénzeszközök elszám. Szla: 2.840 Ft.
Állami hozzájárulások szla: 8.952.040 Ft.
Letéti szla: 21.058 Ft.
Gépjárműadó beszedési szla: 50.480 Ft.
Tiszanána vegyes elkülönített szla: 40.308 Ft.
Tiszanána árvízkárok elkülönített szla: 103.345 Ft.

Általános Művelődési Központ:

Költségvetési elszámolási szla. 310.621 Ft.

Pénztárak egyenlege:

Polgármesteri Hivatal: 862.103 Ft.
Általános Művelődési Központ: 35.009 Ft.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat: 90.830 Ft.

Megítélt de még igénybe nem vett támogatások:

PH tetőfelújítás I. ütem: 498.000 Ft.
PH tetőfelújítás II. ütem: 13.366 Ft.
AVOP+BM EU önerő (Dinnyésháti út): 87.640.200 Ft.
Strand és kikötő fejlesztési támogatás: 19.197.000 Ft.
Tisza-tavi fesztivál 3.000.000 Ft.

Követelések állománya:

Polgármesteri Hivatal: 3.853.774 Ft.
Adókövetelések: 10.853.131 Ft.
Általános Művelődési Központ: 55.507 Ft.

Pénzeszközök és követelések összesen: 157.392.404 Ft.


Kötelezettségek állománya:

Polgármesteri Hivatal: 10.816.787 Ft.
Általános Művelődési Központ: 3.064.142 Ft.
Pénzeszköz átadás a Vízmű Zrt. Részére: 7.000.000 Ft.
Strand és kikötő fejlesztés (tám+önrész) 22.702.000 Ft.
Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás: 16.707.000 Ft.
Tisza-tavi fesztivál (tám+önrész) 1.193.750 Ft.

Hitelállomány:

Rövidlejáratú hitelek:

Működési hitel: 12.000.000 Ft.
Beruházási hitel: (Dinnyésháti út) 87.640.200 Ft.

Kötelezettségek és rövidlejáratú hitelek összesen: 161.223.879 Ft.


Hosszúlejáratú hitelek:

Szennyvíz beruházási hitel: 581.150.000 Ft.

A szennyvíz beruházási hitel a szerződésben elfogadott pénzügyi konstrukció alapján 2010-ben egy összegben esedékes a képződött Fundamenta befizetésekből, azok kamataiból és a hozza kapcsolódó állami támogatásokból.

Tiszanána, 2006. szeptember 1.

Dr. Joó István
Jegyző