Tisztelettel meghívjuk 2006. október 9-én /hétfő/ 15 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület alakuló ülésére.
Az ülés helye: Tiszanána Könyvtár.

Napirendek:

1./ A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása.
Előkészítésért felelős: Dr. Joó István jegyző
Előterjesztő: Fábián Sándor HVB elnöke

2./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.

3./ A 2006-2010 évi ciklusprogran ismertetése.
Előterjesztő: Dr.Tóth József polgáemester

4./ Polgármester illetményének megállapítása
Előterjesztésért és előkészítésért felelős: Dr. Joó István jegyző

5./ SZMSZ módosítása, bizottságok megválasztása.
Előkészítésért felelős: Dr. Joó István jegyző
Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

6./ Alpolgármester választás titkos szavazással, az alpolgármester eskütétele.
Előterjesztő: Dr.Tóth József polgáemester

7./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előkészítésért felelős: Dr. Joó István jegyző
Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

8./ Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára (azokban a kérdésekben, amelyek módosításáról az alakuló ülésen nem döntött a képviselőtestület)

9./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
polgármester