Tisztelettel meghívjuk 2006. október 31-én /kedd/ 13,30 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére.
Az ülés helye: Tiszanána Könyvtár .

Napirendek:

1./ A képviselő testület 2006. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó munkatervének meghatározása.
Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

2./Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatának meghatározása 2007. évre.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

3./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr. Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester