Heves megye településeinek egy részén az ivóvíz minősége nem minden paraméterében felel meg az Európai Unió vonatkozó rendeleteinek. A megyei önkormányzat ezért pályázatot nyújtott be 2004-ben a Pályázat Előkészítő Alapra. A megye pályázata bekerült a támogatottak közé, ezzel megkezdődhetett a fejlesztések előkészítését szolgáló munka.

Első lépésben a szakminisztériumok szakmai vizsgálatai alapján készült el a magyarországi programterv, amelynek első ütemében készül el a Heves megyei ivóvíz minőségét javító beruházások ütemterve. A megvalósíthatósági tanulmányok, és engedélyes tervek alapján a pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Európai Unió Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program ivóvízminőség-javító pályázati keretére.

A Heves megyében most induló két beruházás az alábbi:
Az AQUA-KOM Ivóvíz Minőség-javító Önkormányzati Társulás ( Tiszanána, Poroszló, Sarud, Hevesvezekény, Újlőrincfalva,) azzal a céllal jött létre, hogy a beruházás révén, a településenként eltérő, ivóvizet terhelő szennyező anyagok: vas, mangán, ammónium, arzén tartalom csökkentésével javuljon a szolgáltatott víz minősége. A szükséges műszaki és technológiai megoldások is településenként eltérőek. Új víztisztító technológia kerül kiépítésre Poroszló, Tiszanána, Sarud és Hevesvezekény településeken, míg Újlőrincfalvára egy Sarudról induló bekötővezetéken jut el a tisztított víz a fogyasztókhoz. A program 2745 új, vagy felújított közművel kiszolgált háztartást érint. A tervezett beruházás gesztora tiszanánai székhellyel alakult Önkormányzati társulás. A társulás elnöke dr. Tóth József. A tiszanánai társulás pályázatára 366 millió forintot kapott KIOP forrásból, a beruházás összköltsége 385 millió Ft.

A másik társulást Gyöngyöspata, Detk, Gyöngyöshalász és Rózsaszentmárton önkormányzata hozta létre Mátraaljai Ivóvízminőség-javító Társulás néven. Itt a közvetlenül érintett lakosok száma meghaladja a kilencezret. (4997 háztartás) Az érintett településeken az ivóvíz arzén, bór, ammónium, mangán és vastartalma haladja meg helyenként és időszakonként az eddigieknél szigorúbb, uniós határértékeket. Ezek csökkentését jelölték meg a KIOP prioritásainak megfelelő feladatként. Gyöngyöspata ellátását a visontai bánya-víztelenítés vízkészletének felhasználásával, a detki víztisztító telep kapacitásának bővítésével és a szükséges távvezeték kiépítésével lehet biztosítani. Gyöngyöshalászon egy eddig kihasználatlan kút nyersvizét kötik be a gyöngyösi vízmű gépházába, ahonnan a jó minőségű kezelt vizet táplálják be a település hálózatába. Rózsaszentmártonban a már meglévő technológiát kell tovább fejleszteni a megfelelő határértékek garantálása érdekében. A beruházás összköltsége 514 millió forint, melyből 490 millió Ft a támogatás. A tervezett beruházás gesztora Gyöngyöspata község önkormányzata. A társulás elnöke: Molnár József, Gyöngyöspata polgármestere.

A társulások pályázatai sikeresek voltak, a támogatási szerződést az érintettek aláírták. A települések a költségek 95 százalékát kapják támogatásként. A beruházás projektmenedzseri feladatait a Heves Megyei Vízmű Zrt. végzi. Jelenleg is a vízmű üzemelteti a szolgáltatást az érintett településeken, és a jövőben is létesítmények kezelője lesz.
A megyei önkormányzat e programok sikere nyomán joggal bízik abban, hogy a következő időszakban, a Nemzeti fejlesztési Terv újabb ütemében további ivóvízminőség-javító beruházások valósulhatnak meg a térségben.

A kivitelezési munkák műszaki tartalma:
Projekt azonosítószáma: KIOP-1.1.1.F.-2005-10-0002/2

Tiszanána:
• Egy új 32 m³/óra kapacitású víztisztító berendezés kiépítése arzén, ammónium, vas- és mangán eltávolítására,
• egy új 66 m² alapterületű vízgépház építésével, hálózati szivattyúkkal, automatizálással, nyers víz és iszapülepítő medencével,
• 200 m³ -es tisztított víz tároló glóbusz kiépítésével, a régi 50 m³-es glóbusz elbontásával,
• 1db 50 m³-es vasbeton víztároló medence építése
• 2db 25 m³-es vasbeton ülepítő műtárgy építése, komplett gépészettel
• telepen belüli vezetékek építése, telepi út és térburkolat készítése, tisztítási technológia próbaüzemének lefolytatása

Poroszló:
• egy 180 m talpmélységű kút kialakítása
• 1057 fm bekötő vezeték kiépítése
• egy 55m³/h kapacitású víztisztító berendezés kiépítése, arzén, ammónium, vas és mangán eltávolítására a meglévő vízgépház bővítésével, szűrőszivattyúkkal, automatizálással.
• 1 db 50m³ ŰPE víztároló tartály beépítése zárkamrával
• 1 db 2,3×2,9×1,8 m belső méretű vasbeton szivattyú akna készítése, gépészettel és automatikával.

Sarud:
• 73 m² alapterületű vízgépház építése, hálózati szivattyúk, automatizálással tisztított víz és iszapülepítő medencével, tisztított mosóvíz vezetékkel, egy 32 m³/h kapacitású új víztisztító berendezés kiépítése arzén, ammónium, vas és mangán eltávolítására.
• 1 db 50 m³ ÜPE víztároló tartály beépítése, zárkamrával
• 2db 28 m³-es vasbeton ülepítő műtárgy építése gépészettel, 334 m dekantáltvíz vezetékkel, telepen belüli vezetékek építése, telepi út építése

Hevesvezekény:
• 116 talpmélységű tartalékkút építése
• 52 m bekötővezeték az út alatt
8m³/h kapacitású víztisztító berendezés kipítése arzén, ammónium, vas és mangán eltávolítására, a szükséges átemelő szivattyúkkal, bekötő vezetékkel és automatizálással.

Újlőrincfalva:
• 1462 FM Sarud-Újlőrincfalvai ívóvíz távvezeték, kiépítése, csatlakoztatása a meglévő települési hálózathoz.

Bálintné Nagy Mária
projekt nyilvánosságért felelős vezetője