Tisztelettel meghívjuk 2006. november 26-ánn /kedd/ 13,30 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére.
Az ülés helye: Tiszanána Könyvtár terme.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ Alpolgármester ünnepélyes eskütétele

2./Javaslat a 19/2006 (X.9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

3./ Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének határozattal történő megállapítása (2006. október 1. napjától)
Előkészítésért felelős: Dr.Joó István
Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

4./ Enter Nána Kht. És Tiszakom Kft. ¾ éves teljesítésének vizsgálata, értékelése.
Előkészítésért felelős: Dr.Joó István
Előterjesztők: Barcsik Ferenc és Sallós Gyula ügyvezető igazgatók

5./ 2007. évi költségvetési koncepció előterjesztése.
Előkészítésért felelős: Dr.Joó István
Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

6./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester