Tisztelettel meghívjuk 2007. január 30-án /kedd/ 10 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére.
Az ülés helye: Tiszanána Könyvtár.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ Az önkormányzat SZMSZ és ügyrendjének megvitatása és elfogadása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

2./Az önkormányzat szociális rendeletének módosítására szóló előterjesztés megvitatása és elfogadása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Dr. Tóth József polgármester

3./ A 2007. évi munkaterv és rendezvényterv tervezetének megvitatása, elfogadása.
Előkészítésért és előterjesztéséért felelős: dr.Tóth József polgármester

4./ Költségvetési tervezet ismertetése.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

5./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester