Tisztelettel meghívjuk 2007. február 20. /kedd/ 10 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére.
Az ülés helye: Tiszanána Könyvtár.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ Az önkormányzat szociális rendeletének módosítására szóló előterjesztés megvitatása, elfogadása.
Előkészítésért felelős: Dr.Joó István

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

2./ A 2007. évi kköltségvetési rendelettervezet ismertetése. A javasolt bevételi és kiadási előírányzatok megvitatása és elfogadása. A többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatása.
Enter-Nána Kht. 2007. évi költségvetésének elfogadása.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

3./ Kitüntetések, jutalmak (március 15.)

4./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.

Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester