Tisztelettel meghívjuk 2007. június 22-én /péntek/ 10 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület rendkívüli ülésére.
Az ülés helye: Tiszanána Könyvtár.

Napirendek:

1./ Sütő András Általános Iskola, Tündérkert Napközi Otthonos Óvoda, Fekete István Könyvtár Alapító Okiratának megvitatása, elfogadása
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztéséért felelős: dr.Tóth József polgármester

2./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester