Tisztelettel meghívjuk 2007. június 26-án /kedd/ 10 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére.
Az ülés helye: Tiszanána Könyvtár.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ Beszámoló az ÁMK oktató, nevelő munkájáról, kulturális tevékenységéről.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Márkus Róbert Zsolt ÁMK igazgató

2./Tájékoztató a CKÖ 2007. évi tevékenységéről, a cigányság helyzetéről, cigány szervezetek működéséről.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Horváth Pálné CKÖ elnöke

3./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester