Tisztelettel meghívjuk 2007. augusztus 28. /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére.
Az ülés helye: Tiszanána Könyvtár.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.

Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ A település egészségügyi helyzetének vizsgálata. Tájékoztató a háziorvosi körzetek, a központi orvosi ügyelet tevékenységéről. Beszámoló a védőnői körzetek tevékenységéről.
Előkészítésért felelős: Dr.Joó István

Előterjesztő: házioervosok, fogorvos, védőnők

2./ Az útfelújítás és építés valamint a közvilágítás helyzete.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

3./Tájékoztató a foglalkoztatás helyzetéről.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

4./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.

Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester