A normák szigorodnak, a technológia fejlődik, így örök mozgás, fejlesztés jellemzi a heves megyei vízíközmű szolgáltatást is. A szolgáltató a megye lakosságának mindennapi ellátása mellett folyamatosan azon is dolgozik, hogy a jövőben várható igényeket mennyiségben és minőségben ki tudja szolgálni. Ezt a feladatot szeretné teljesíteni a jövőben is naponta, az immáron nyolcvan éve működő Heves Megyei Vízmű Zrt.

A KIOP a Tiszanánai Társulás és a Heves Megyei Vizmű Zrt. együttműködése…

A társaság filozófiájának bizonyítéka a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (a továbbiakban: KIOP) támogatásával épülő ivóvíz minőség-javító projekt. A beruházás megvalósulása Tiszanánán, Poroszlón, Sarudon, Hevesvezekényen, Újlőrincfalván 2745 háztartásban jelent változást az ivóvíz minőségében. A fejlesztés lényege, uj kutakat fúrnak, illetve vas mangántalanító, ammóniamentesítő technológiákat telepítenek.

Már a pályázati szakaszban látszott, hogy a Tiszanánai székhelyű AQUA-KOM Ivóvíz Minőség-javító Önkormányzati Társulás, mely a fenti települések szövetsége, csak támogatással érheti el nemes célját. Felkérték a Heves Megyei Vízmű Zrt. szakmai csapatát arra, hogy menedzselje a projektet. A vízmű vállalta a projektmenedzseri feladatokat, s a társulás helyett az önrészt a tervezési és egyéb nem kevés járulékos költséget is finanszírozza. Az együttműködés során az események többször átírták a beruházás forgatókönyvét. A menedzsmentnek az első komoly leckét az jelentette, hogy a közbeszerzési pályázatra nem érkezett elfogadható kivitelezői ajánlat, mert valamennyi meghaladta a rendelkezésre álló keretet. Veszélybe került a beruházás, azonnal megkezdődött az ujratervezés és a műszaki alternatívák elkészítése, hogy a projektet ujra meg lehessen hirdetni.

A projekt minden szereplője bizott a sikerben…

A projekt társszereplői Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság KIOP Főosztály, EKKE (Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység), Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Vizügyi Felügyelőségek és még sokan mások egy szigorú szabályrendszer szerint dolgoznak. Ettől eltérő ügymenet nagyon sok személyes felelősségvállalást kíván. Ebben a projektben minden tisztelet megilleti azokat akik bíztak az ügy sikerében, a változtatások értelmében. Emberi hozzállásukkal, bizalommal és a szabályokon belül megtehető gyorsításokkal hozzájárultak ahhoz, hogy ne folyjék el öt Dél heves-megyei település reménye.

A közös munka eredményes volt, a KIOP az Ivóvízminőség javítás keretében 2004. július 15-én meghirdetett felhívása alapján támogatást nyert pályázat tehát eljutott oda, hogy 2007. augusztus 15-én, a társulás közbeszerzési bizottságának sikerült eredményt hirdetni. Minden további váratlan esemény késedelmet, a teljes forrás elvesztését jelentette volna, amelynek összege: 385 305 377.- Ft.

A nyertes kivitelező egy regionális rendszer kiépítésével biztosítja az ellátást Poroszló, Ujlőrincfalva, Sarud, Tiszanána településeknek. A Sarudon megvalósuló uj épületben vas-mangántalanító, arzén és ammóniamentesítő technológiát telepítenek, valamint egy 190 m talpmélységű kutat fúrnak, a regionális ellátás innen történik. Hevesvezekényen egy új kút fúrásával, a régi épületbe telepített vas-mangántalanító és arzénmentesítővel váltják fel a jelenlegi technológiát.

A váratlan fordulatokban bővelkedő előkészületi szakasz több pozitív eredményt is hozott, melynek következtében a tervezett regionális ellátás mind műszakilag, mind anyagilag egyaránt kedvezőbb a fogyasztók és az üzemeltető számára. A közel tizezer fő érintett lakosság a 2008 nyarán történő átadást követően élvezheti maradéktalanul a beruházás gyümölcsét a tiszta egészséges ivóvizet.

További információ:

Dr. Tóth József a társulás elnöke
mobil: 06 30 9585594

Fülöp Gábor projektmenedzser
mobil: 06 30 9531851

Előzmények: www.aquakomeger.com

Készítette: B. Nagy Mária tájékoztatási felelős
mobil: 06 20 9421-020