Tisztelettel meghívjuk 2007. szeptember 25-én /kedd/ 13,30 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ A költségvetési rendelet féléves teljesítésének vizsgálata, értékelése, az átcsoportosítások elvégzése
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

2./ Enter Nána Kht féléves teljesítésének vizsgálata, értékelése.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Barcsik Ferenc ügyvezető igazgató

3./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester