Tisztelettel meghívjuk 2007. október 30. /kedd/ 13.30 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére.
Az ülés helye: Tiszanána Polgármesteri Hivatal

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ Tájékoztató a képviselő testület polgármesteri hivatala működéséről

Előkészítésért és előterjesztésért felelős: Dr.Joó István

2./ Sarud településsel 2008. január 1. napjával megalakítandó körjegyzőséggel kapcsolatos dokumentumok megtárgyalása, elfogadása.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

3./Az önkormányzat belső ellenőrzés feladatinak meghatározása.

Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző

Előterjesztő: Dr.Tóth József polgármester

4./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.

Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester